Privacy verklaring

Website Upta Horeca Automatisering BV

Dit is de privacyverklaring van Upta Horeca Automatisering B.V. ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 22055582. Deze verklaring is van toepassing op de website www.upta.nl met alle bijbehorende domeinnamen (aliassen) en de webshop www.kassasystemen.shop. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking via onze website(s) alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies.

Upta Horeca Automatisering B.V respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacy verklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten vanUpta Horeca Automatisering B.V. U dient zich ervan bewust te zijn dat Upta Horeca Automatisering B.V niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Verwerken van persoonsgegevens

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor diensten van Upta Horeca Automatisering B.V vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van Upta Horeca Automatisering B.V en gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren.
Uw persoonsgegevens kunnen ook door Upta Horeca Automatisering B.V worden gebruikt om u te informeren over onze producten en diensten. Uw e-mailadres zal slechts voor dit doel gebruikt worden als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. Dit gebeurt middels het afgeven van een schriftelijke opdracht voor het leveren van diensten of materialen.
U kunt het ontvangen van Upta Horeca Automatisering B.V mailing ten allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode of door middel van aangeven via een e-mail.
Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Upta Horeca Automatisering B.V.  Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Upta Horeca Automatisering B.V.
U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen. Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per email, dan kunt u zich te allen tijde afmelden middels een email of per post.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagd zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics

Voor het bijhouden van statistieken maken we gebruik van Google Analytics. De  algemene voorwaarden en privacy policy kunt u vinden op https://www.google.com/analytics/terms/nl.html

Welke rechten je hebt over je data

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke data die we van je hebben, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Bewaartermijn
Upta Horeca Automatisering B.V bewaart u gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Cookies
Deze website maakt alleen gebruik van cookies voor Google Analytics. Hiervoor is een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google. Geen gegevens hiervan worden gedeeld en ip-adressen worden gemaskeerd.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Upta Horeca Automatisering B.V. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.